Vår sak/ny Dom – Yrkesskadeerstatning – Ble tilkjent kr. 1 300 000,- etter løsemiddelskade

Mann fra Møre hadde arbeidet med løsemidler i flere år og seneste årene som båtstøper. Arbeidsgiver hadde ikke tegnet pliktig yrkesskadeforsikring og Yrkesskadeforsikringsforeningen ble i saken saksøkt. Det forelå medisinske erklæringer både fra St. Olavs hospital,…