• Alle saker
 • Eiendom - Aktuelle dommer
 • Eiendom - Våre saker
 • Erstatning - Aktuelle dommer
 • Erstatning - Våre saker
 • Forsikring - aktuelle dommer
 • Forsikring - Våre saker
 • Hovedsaker
 • Nyheter
Alle saker
 • Alle saker
 • Eiendom - Aktuelle dommer
 • Eiendom - Våre saker
 • Erstatning - Aktuelle dommer
 • Erstatning - Våre saker
 • Forsikring - aktuelle dommer
 • Forsikring - Våre saker
 • Hovedsaker
 • Nyheter

Kols (og yrkesastma) som yrkessykdom – STORE MØRKETALL

KOLS er i dag ansett som en av de vanligste yrkessykdommene i landet. De fleste med diagnosen har ikke fremmet krav om erstatning ovenfor sitt ...
Les mer →

Vår sak – Kokk fikk kr. 2 750 000,- i erstatning etter å ha utviklet KOLS

En mann fra Trøndelag hadde arbeidet 25 år i kokkeyrket. I relativ ung alder ervervet han KOLS som medførte at han ble 100 % arbeidsufør. ...
Les mer →

Vår sak – Kvinne i 50 årene fikk erstatning på kr. 2 500 000,- etter 23 år som renholder

En kvinne fra sørlandet fikk etter 5 års kamp med flere forsikringsselskaper erstatning etter å ha utviklet alvorlig KOLS. Hun hadde røkt hele livet samtidig ...
Les mer →

Vår sak – Fikk 175 000,- i erstatning ved råteskade på 100 år gammel bolig

Kjøper av en enebolig i Orkland avdekket etter overtakelse stor råteskade i et 100 år gammel bolig. Hun reklamerte til forsikringsselskapet Protector forsikring som hadde ...
Les mer →

Vår sak – Dårlig lagt varmekabel kostet nesten 1 million

Elektrobedrift la kabler på flere rom i et bolighus på Østlandet. Det ble kort tid etter overtakelse avdekket flere varmere og kaldere områder på forskjellige ...
Les mer →

Vår sak – Gjenopptak av yrkesskadesak – selskapet akseptert til slutt å betale kr. 1 300 000,-

Mann fra Trøndelag hadde tidligere mottatt yrkesskadeerstatning i tidligere oppgjør etter en skulderskade. Oppgjøret forutsatte at han fortsatte i aktuelle yrke og stilling frem til pensjonsalder. ...
Les mer →

Vår sak – Manglende konstruksjon av hybel gav full erstatning

Vår kunde på Sørlandet avdekket fuktproblemer ved sin eiendom. Etter lengre tids søk ble det avdekket grunnleggende mangler ved konstruksjonen. Forsikringsselskapet anførte flere forhold, bl.a. at ...
Les mer →

Vår sak – Manglende opplysninger om reguleringsplan – Fikk full erstatning på kr. 800 000,-

  Vår kunde fra Trøndelag kjøpte bolig via megler. Ved salget ble det opplyst at eiendommen hadde utleie i henholdsvis sokkel/kjeller og annex, men at ...
Les mer →

Vår sak – Skadet i trafikkulykke i 1997, fikk erstatning etter 20 år

Mann på 32 år fra Trøndelag ble skadet i trafikkulykke i 1997 med klemskader i begge anklene etter en frontkollisjon i høy hastighet.  Han klarte ...
Les mer →

Vår sak – Fikk tilbud om 87 000,- men fikk til slutt kr. 1 650 000,-

Mann fra Trøndelag fikk i forbindelse med sitt arbeid en klemskade. Klemskaden resulterte i varige mèn. Han kom tilbake i 80 % stilling, men klarte ikke å ...
Les mer →

Vår sak – Manglende lufting tak gav full erstatning

En familie i Trøndelag kjøpte en rekkehusleilighet. Etter kort tid ble det oppdaget at det rant vann ned på kjøkkenet fra taket. Nærmere undersøkelser avdekket ...
Les mer →

Vår sak – Fall i trapp i arbeidstiden ga full erstatning

Dame fra Østlandet som arbeidet på hotell falt i en trapp på hotellet og pådro seg en varig skade. Skaden medførte en varig skade som ...
Les mer →

Vår sak – Gummiallergi ga full yrkesskadeerstatning

Mann fra Vestlandet ble tilkjent full yrkesskadeerstatning på kr. 2 500 000,- etter at han hadde utviklet gummiallergi. Han hadde de to siste årene arbeidet ...
Les mer →

Gjennopptak – Forsikringsselskapet betalte tilleggserstatning med kr. 700 000,-

En helsearbeider på Østlandet ble påkjørt bakfra og fikk smerter i nakke og hode som følge av ulykken. Etter en tid gjorde forsikringsselskapet opp saken ...
Les mer →

Vår sak – Yrkesvalgshemming gir rett til erstatning

Fisker fra Trøndelag fikk uventet belastning og strekk i skulderen ved utsetting av fangstredskap fra fiskebåt. Fiskeren ble sykemeldt  og ble varig ufør i fiskeryrket. Selskapet ...
Les mer →