Skade etter feilbehandling på sykehus

Selv om norske sykehus har høye krav til behandling og må anses for en av de aller beste i verden når det gjelder kvalitet og utrustning, vil det alltid være forhold som kan kritiseres.

I dette ligger også at aktsomhetsnivået uansett vil være avgjørende for om sykehusene ilegges ansvar. I tillegg har loven tillagt sykehusene et nærmest objektivt ansvar for infeksjonsskader man får på sykehuset. Dette er normalt da dette skjerper kvaliteten for sykehusene og forutsetter således at sykehusene skal ha et optimale rutiner når det gjelder renhold.

Det er NPE (Norsk Pasientskadeerstatning)  som foretar nødvendige utredninger av skadesaker. Advokater bistår gjerne i den innledende fase, men i første omgang for å passe på at utredningen skjer på et akseptabelt nivå. Saksbehandlingstiden er normalt over ett år.

En vesentlig mangel ved utredningen til NPE er at uttalende leger ikke selv møter pasienten. Vesentlig informasjon kan da gå tapt, og vurderingen bli ufullstendig. Også ved vurdering av psykologisk karakter foretar NPE utredninger uten at utredende lege foretar en innkalling av pasienten.

Ovennevnte er påtalt fra våre advokater i flere saker, men ennå har NPE ikke endret praksis.

Etter at saken er ferdig utredet treffer NPE vedtak om det foreligger ansvar for sykehuset.

Om NPE er kommet til at det foreligger ansvar, starter NPE med nødvendig vurdering av erstatningsutmålingen. Her dekker NPE også nødvendige advokatkostnader (i motsetning til under utredningssaken).

Kommer NPE til at det ikke foreligger ansvar for sykehuset/behandlingsinstitusjonen har man mulighet for å klage til pasientskadenemnda. En klage tar minst ytterligere ett års saksbehandling.

Advokatkostnader i slike saker

NPE dekker ikke advokatkostnader under saksbehandlingen. Etter at NPE har kommet til at det foreligger ansvar for behandlingsstedet, dekker NPE rimelige og nødvendige kostnader til advokat. Saker som går til tingretten dekkes normalt av personens innboforsikring.

Våre kjerneområder

I tillegg til de vanlige fanene har vi også et bredt spekter av egne saker og oppdaterte juridiske avgjørelser i vårt erfaringsarkiv.

Kontakt oss

Contact Form Demo