Vår sak – Gjenopptak av yrkesskadesak – selskapet akseptert til slutt å betale kr. 1 300 000,-

Mann fra Trøndelag hadde tidligere mottatt yrkesskadeerstatning i tidligere oppgjør etter en skulderskade.

Oppgjøret forutsatte at han fortsatte i aktuelle yrke og stilling frem til pensjonsalder.

Situasjonen forverret seg og fortsettelse i arbeidet var ikke mulig.

Det ble varslet om gjenopptak av tidligere erstatningsoppgjør men selskapet mente at vilkårene ikke var oppfylt. Det ble også gjort gjeldende at ansvarsgrunnlaget ikke var til stede og man la til grunn fra selskapets side at hendelsen ikke kunne karakteriseres som en yrkesskade.

Etter rettsmekling vedgikk selskapet til slutt å utbetale ytterligere 1 300 000,-