Martin Homlong Ølstadløkken

Advokatfullmektig

Arbeidsområder:

Fast eiendoms rettsforhold, forsikring, erstatning, obligasjonsrett, arbeidsrett, trygderett, forvaltningsrett

Utdanning

Arbeidserfaring