Vår sak – Dom – Ufør etter motorsykkelulykke

images

Mann fra Kristiansand ble 100 % ufør etter motorsykkelulykke.

Forsikringsselskapet tilbød mannen 100 000,- .

Etter at mannen kontaktet oss ble han tilkjent en erstatning på over 2,6 millioner.