Kunnskap er viktig

imagesK9RF75Y0

De juridiske problemstillinger er som et puslespill. Det

handler om å kjenne til brikkene og hvor

de skal plasseres.