Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring har en del felles forutsetninger og utgangspunkter.

Ulykkesforsikringer gjelder generelt, og mange som er tilknyttet organisasjoner i arbeidslivet har ofte ulykkesforsikringer som dekker ulykke for hele familien.

Ulykkesforsikringer dekker direkte kostnader som blir generert av ulykken. Dette gjelder kostnad til medisiner, fysioterapeutbehandling, reiser til og fra behandlingsted, lege og sykehus.

Et annet typisk dekningsområde er dekning for varig skade. Dette kalles på fagspråket gjerne VMI (Varig medisinsk invaliditet). Forsikringene oppgir ofte en forsikringssum som dekkes ved en VMI på 100%. Får man etter ulykken en VMI på f.eks. 10 % får man da 10 % av denne erstatningssummen.

En vanlig og ukjent ulykkesskade i dag der man får en VMI er korsbånd. Hvert år opereres over 2000 korsbåndsskader. Selv om operasjonen gjennomføres og de fleste blir like bra som før ulykken, vil alle ha få en VMI som gir rett til erstatning under en ulykkesforsikring.

Ofte oppstår uenighetene med forsikringsselskapene i forhold til hvor stor den medisinske uførhet er. Ofte er utfordringen at selskapene synes det er tilstrekkelig at det er deres egne leger som selv utreder skaden og vurderer den medisinske invaliditet. Dette er sjelden er god løsning, da disse har en klar tendens til å fastsette et grunnlag som er til fordel for selskapene selv.

Advokatkostnader i slike saker

I slike saker dekkes normalt advokatkostander av forsikring, der kunden selv må dekke en egenandel.

Våre kjerneområder

I tillegg til de vanlige fanene har vi også et bredt spekter av egne saker og oppdaterte juridiske avgjørelser i vårt erfaringsarkiv.

Kontakt oss

Contact Form Demo