Livs- og uføreforsikring

Mange forsikrer seg mot uførhet og død. Dette er ofte viktige forsikringer som dekker en situasjon som kan oppstå uten avhengig av årsak. Det er f.eks. ikke krav til at det har skjedd en ulykke for at uføreforsikringer skal komme til anvendelse.

Også disse forsikringene kan være noe forskjellige avhengig av forsikringsselskapenes poliser. Størrelsen på forsikringene er ofte knyttet til Grunnbeløpet, slik at disse får en utvikling fra år til år uten at man trenger å «oppgradere» forsikringen i tråd med prisutviklingen.

Noen av disse forsikringen har en samordning med andre forsikringer. For eksempel kan dette være yrkesskadeforsikring dersom det er yrkesskaden som er årsaken til uførheten. Forsikringen samordner da slik at den skadelidte ikke får dobbelt erstatning. Det er en del kritikk mot denne ordningen da forsikringsselskapene ofte får en tilfeldig fordel. Man har kanskje betalt uføreforsikring hele livet, og deretter får man ingen dekning på det tidspunktet for eksempel en uheldig hendelse inntreffer.

Advokatkostnader i slike saker

Dekkes i slike saker normalt av rettshjelpsforsikring hvor man selv må dekke en egenandel.

Våre kjerneområder

I tillegg til de vanlige fanene har vi også et bredt spekter av egne saker og oppdaterte juridiske avgjørelser i vårt erfaringsarkiv.

Kontakt oss

Contact Form Demo