Gjenopptak av NPE-sak

Dame fra Nord-Trøndelag fikk oppgjør i 2009 av NPE (Norsk Pasientskadeerstatning) etter et ankelbrudd, og som ble feilbehandlet på sykehuset. Det ble lagt til grunn at hun ville komme tilbake i sin stilling i 100 %, og erstatningen ble beregnet på dette grunnlaget.

Etter sykeperioden ble imidlertid skaden så belastende at hun ikke maktet å komme tilbake i full stilling. Vi tok kontakt med NPE, som nektet å gjenoppta saken. Det ble vist til å vilkårene for gjenopptak ikke var til stede.

Det ble tatt ut søksmål for tingretten. NPE varslet da at de allikevel ville akseptere å gjenoppta saken, og betalte ut til slutt en tilleggserstatning på over kr. 800 000,-