Forsikring – Erstatning for stormskadet driftsbygning

driftsbygningskade
Skadet driftsbygning

Gårdbruker ble tilbudt kr. 350 000,- fra forsikringsselskapet for driftsbygning som hadde blitt totalskadet etter storm. Tilbudet ble gitt på grunnlag av takst. Partene ble ikke enige.

Forsikringstakeren innhentet egen takst som satte skadene til kr. 1650 000,-

Etter en del forhandlinger ble partene enige om en erstatning på kr. 1 250 000,-

Vår kommentar : Vi opplever svært ofte at erstatningstilbudet fra selskapene ikke på langt nær er reelle i forhold til den virkelige skaden og de rettslige forutsetninger som forsikringsavtalen bygger på.