Bolig og innboforsikring

Bolig og innboforsikring er en av de vanligste forsikringer som er tilbudt i landet. Denne dekker normalt de vanlige skader som oppstår på bolig og innbo.

Vanlig vilkår – Skaden må ha oppstått plutselig

Et vanlig vilkår er at skaden oppstår plutselig. Dette er typisk en brann, tilbakeslag i kloakk, uforutsette vannskader som defekt avløp, utett vannledning, og vanninntregning fra overflatevann.

Utett baderom dekkes normalt ikke

Et rimelig unntak i forsikringen er skader som skyldes konstruksjonsmangler. Dvs. at skader på bad og følgeskader dekkes normalt ikke, om ikke den direkte årsaken skyldes lekkasje ved rørlekkasjer/rørbrudd.

Følgeskader i sameier og borettslag

Etter en endring som kom for en del år tilbake dekkes heller ikke følgeskader på andre leiligheter som skyldes konstruksjonsmangler. Dette skaper ofte stor utfordringer i borettslag og sameier der hvor det kan oppstå store følgeskader på underliggende leiligheter.

Advokatkostnader i slike saker

I bolig og saker som omfattes av innboforsikring dekkes de fleste tvister av forsikringsdekning. Denne ligger i selve forsikringen bolig og/eller innbo. Her må kunden selv dekke en egenandel.

Våre kjerneområder

I tillegg til de vanlige fanene har vi også et bredt spekter av egne saker og oppdaterte juridiske avgjørelser i vårt erfaringsarkiv.

Kontakt oss

Contact Form Demo