Boligadvokat - Seksjonering

Seksjonering er som regel et ukjent begrep for de fleste. Seksjonering har som funksjon å sikre omsettelige selvstendige enheter i et sameie.

Dette har betydning for omsetteligheten, pantesikkerheten og offentlige reguleringer og beskatning. Seksjonering reguleres i dag i hovedsak av Eierseksjonsloven.

Vi bistår ofte parter med nødvendige seksjonering, og reseksjoneringer. Det er viktig at dette arbeider gjennomføres på en riktig måte, så man slipper store problemer senere.

Det er en rekke begrensninger som gjelder ved seksjoneringer. Noen grunnleggende krav er;

  • Alle boenheter må ha bad og kjøkken.
  • Alle arealer som er nødvendig for bruk til alle må være fellesarealer.
  • Alle boenheter i en matrikkel må seksjoneres.
  • Det er ikke mulig å seksjonere en eksisterende boligmasse med nye uferdige leiligheter.

I tillegg er det en hel del andre krav og bestemmelser.

Det er i slike saker viktig at en boligadvokat har god oversikt over de særregler som gjelder ved seksjoneringen.

Utfordringer oppstår ofte i forbindelse med useksjonerte bygg, og der seksjoneringsmyndigheten (kommunen) av forskjellige årsaker nekter å gjennomføre seksjoneringen på de vilkår som er valgt av utbyggeren.

Det er selvfølgelig ikke slik at kommunen alltid har rett, men problemene blir ofte så store at utbygger må akseptere den løsning som kommunen eventuelt skisserer.

Advokatkostnader i slike saker

Oppdrag med å bistå ved seksjonering utføres etter medgått tid. Tidsbruken er igjen helt avhengig av størrelsen på den eiendom som skal seksjoneres og andre forhold ved seksjoneringen.

Våre kjerneområder

I tillegg til de vanlige fanene har vi også et bredt spekter av egne saker og oppdaterte juridiske avgjørelser i vårt erfaringsarkiv.

Kontakt oss

Contact Form Demo