Vår sak – Kvinne i 50 årene fikk erstatning på kr. 2 500 000,- etter 23 år som renholder

En kvinne fra sørlandet fikk etter 5 års kamp med flere forsikringsselskaper erstatning etter å ha utviklet alvorlig KOLS. Hun hadde røkt hele livet samtidig som hun hadde arbeidet som renholderske i forskjellige bedrifter.

Det ble avgitt erklæringer fra flere leger som var spesialister innen yrkesmedisin der alle konkluderte at KOLS mest sannsynlig skyldtes en kombinasjon av røyking og eksponering av rengjøringsmidler innen yrket.

Til tross for erklæringene ville ikke selskapene påta seg ansvar for sykdommene og erstatningsansvar.

Først etter forhandlinger og før saken skulle opp i lagmannsretten aksepterte til slutt forsikringsselskapet å betale erstatning.