Dom – Diskonteringsrenten ved erstatning

høyesterett

I dom av 12.12.2014 (Høyesterett i Plenum) ble diskonteringsrente nedsatt fra 5 % til 4 %. Dette medfører at erstatningsutmålingen bl.a. for fremtidstap, utgifter og menerstatning vil bli høyere, da en med dette legger til grunn at avkastningen på erstatningen ville bli lavere enn tidligere antatt.

Våre merknader : Diskonteringsrenten har svært stor betydning for erstatningsutmålingen. Ved større erstatningsutbetalinger vil dette utgjøre flere hundre tusen kroner i forskjell.

Diskonteringsrenten skal gjenspeile den aktuelle avkastning en skadelidt får ved en sikker plassering av en erstatningsutbetaling. 5 % har i flere år vært ansett for alt for høyt da dette ikke har vært en vanlig og realistisk avkastning på plasserte beløp i bank eller på en annen måte for sikker sparing.