Dom – Yrkesskade må ha inntruffet under arbeid

uten navn

Den 19.05.2014 avsa Høyesterett dom i sak der det var uenighet om yrkesskadeforsikringen gjaldt da skaden inntraff. Den ansatte var på et faglig seminar i regi av arbeidsgiveren da han skadet skulderen i en akeulykke. Akingen var en del av seminarprogrammet.

 

Det ble lagt avgjørende vekt på at arbeidsgiveren forventet deltakelse i akingen, selv om deltakelse ikke var obligatorisk, og at akingen hadde som formål å styrke teambyggingen blant seminardeltakerne og å skape positivt engasjement på seminarets faglige del. Det ble også lagt vekt på at det var arbeidsgiveren som arrangerte og betalte for akingen.

Saken lå nok noe i grenseland.