Dom – Glemt å tegne yrkesskadeforsikring

En selvstendig næringsdrivende som var ansatt i eget firma hadde glemt å tegne yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringsnemnda krevde avkortning av erstatningen med 100 %, dvs. at de mente at forsømmelsen medførte at han ikke hadde krav på erstatning.

Han hadde satt bort oppgavene med å tegne yrkesskadeforsikring til sin regnskapsfører da han selv var ordblind og kunne ikke gjennomføre slike administrative oppgaver på en god måte.

Høyesterett hadde delt oppfatning. Det var gode grunner til at det ikke skulle foretas avkortning i dette tilfellet og i tråd med hva yrkesskadeforsikringsloven selv gav anvisning på. Høyesterett delte seg imidlertid i ett flertall og ett mindretall.

Høyesterett fant at arbeidstakeren som også var eneeier hadde vært uaktsom og reduserte erstatningen med 50 % på grunnlag i den alminnelige erstatningsrett, jfr. erstatningsloven §5-2.