Dom – Bilansvarslovens dekningsfelt

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Spørsmålet i saken var om yrkesbilsjåføren var dekket inn under Bilansvarsloven, dvs. om sjåførens skade var omfattet av bilforsikringen.

 

Tankbilsjåføren hadde blitt skadet ved utstigning av lastebilen der han hadde sklidd og blitt hengende i bildøren. Høyesterett konkluderte med at det var lastebilens høyde og utforming som var hovedårsaken til skaden og ila forsikringsselskapet ansvar for skadene.

Vår kommentar : Det er ikke bare under fart at ansvarsforsikringen kommer til anvendelse. Ved typiske større kjøretøy vil også andre egenskaper og skader som kjøretøyet forårsaker være omfattet.