Feilkonstruksjon av baderom

Et sameiet i Stjørdal kommune med 32 eiere reklamerte ovenfor utbygger da avløpene på baderommene ikke var tilstrekkelig dimensjonert. Vannlåsene lå også i taket hos naboen og det var ikke mulig for leilighetseier å rengjøre disse. Utbygger mente sameierne reklamerte for sent, og fikk medhold i tingretten. Sameierne anket videre til lagmannsretten, der sameierne fikk medhold.

Utbygger hadde inngått realitetsdrøftelser om manglene, og mangelen var diskutert over lengre tid. Først ved tingrettens behandling av saken anførte utbygger at det var reklamert for sent. Lagmannsrettens fant at dette ikke var godt nok, og reklamasjonen ble ansett for å være rettidig. Lagmannsretten uttalte også at beboerne etter omstendighetene hadde reklamert rettidig. Hver beboer fikk over kr. 80 000,- i erstatning.

Defekt baderomssluk
Defekt baderomssluk