Feil med balkonger

Ett større sameie i Trondheim gikk til sak mot en utbygger etter at det var avdekket at balkongene var 1/3 mindre enn det balkongene var solgt som i salgsprospekt.

Det sentrale spørsmål i saken var om sameierne hadde reklamert rettidig. Tingretten kom frem til at alle hadde reklamert rettidig med bakgrunn i at selger hadde opptrådt grovt uaktsom samt at selger ikke hadde rettet opplysningen på en god måte ovenfor kjøperne.

imagesLBZPUP6O
Illustrasjonsfoto

Reklamasjonen ble derfor ansett å være rettidig.